E-Ticaret 3’lü A4 Fatura Basımı

Fatura, ticaret hayatı için oldukça önemlidir. Ticari hayatı sürdürebilmek ve finansman ilişkilerini düzenlemek adına fatura önemli bir belgedir. Faturaların basımı da oldukça önemlidir. Mali bir değeri olan faturaların basım süreçleri de titizlikle yapılması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra e-ticaret siteleri de faturaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sanal mağazalarda da müşterilerle olan ticari ilişkiyi kanıtlamak için e-ticaret sitesi fatura basımı yapılması zorunludur.

Faturaların Baskı Sürecinin Önemi

Faturaları, her matbaa basamaz. Fatura basacak olan matbaanın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu matbaaların haricinde diğer matbaaların bastığı faturalar geçerli değildir ve bu faturaların kullanılması ayrıca suçtur. Faturalar 2, 3 ve 4 nüsha olarak basılmaktadır. Bu nüshalardan bir tanesi müşteriye, bir tanesi muhasebe birimlerine ve diğeri ise fatura koçanında muhafaza edilir.

Fatura Baskısında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faturaların basımında 3lü fatura baskı tercih edilirse her nüshadaki seri ve sıra numarasının birbirini takip etmesine dikkat edilmelidir. Yine 3lü fatura baskı tipinde 3 nüshanın da olmasına büyük önem verilmelidir. Bunların yanı sıra faturalardaki bilgilerin de doğru olması gerekmektedir. Faturalar zorunlu olması bilgiler dışında tek tip değildir. Faturalar, grafik tasarım noktasında daha da gösterişli hale getirilebilir.

A4 Faturaların Basım Süreçleri

Koçanlı olarak en büyük boy olan A4 3'lü fatura basımı oldukça kolaydır. Faturalarda kullanılan kağıtlar tek tiptir. Koçanlı olarak basılan faturalarda aynı kağıt kullanılır. Faturalar koçanlı olduğu gibi yazıcıdan çıktı şeklinde veya e-arşiv olarak da kesilebilmektedir. Tamamen teklif verme amacında olan proforma faturalar da A4 3'lü fatura basımı şeklinde yapılır. Bu faturada da 3 nüsha bulunmaktadır. Fatura teslim süreleri 1 gün ile 3 gün arasında değişmektedir. Faturaların basım maliyeti nüsha sayısı ve koçan adedine (Faturaların koçan basım sayısı 5 adetten başlar) göre değişmektedir. Faturaların kağıtları standarttır kağıt fiyatları değişmez. 

Amerikan Servis Baskıları İçin

Çeşit ve Fiyatlarımızı Görmek İçin : Amerikan Servis Basımı